Chính sách thanh toán

Đối với các đại lý: Thanh toán trước khi nhận hàng bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản

Đối với các hệ thống siêu thị: Công nợ 50 ngày, thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản

Hàng hóa bị lỗi hỏng do công ty: công ty đổi hàng 100% hoặc hoàn tiền 100% theo yêu cầu của khách hàng